Stäng meddelande

Digital anslagstavla

Det här är Botkyrka kommuns anslagstavla där vi publicerar tillkännagivanden, kungörelser med mera. Via länkarna nedan kan du även ta del av kommunfullmäktiges och nämndernas protokoll. Protokollen finns förvarade hos respektive organs förvaltning. De flesta av dem finns också elektroniskt tillgängliga under kommun och politik, offentliga handlingar och protokoll, protokoll från möten.

Om du vill överklaga kommunens beslut

Du som vill överklaga kommunens beslut kan vända dig till förvaltningsrätten i Stockholm. Du kan antingen skicka in överklagandet eller lämna in det själv till förvaltningsrätten.

Adressen är: Förvaltningsrätten i Stockholm, 115 76 Stockholm.

Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor. Tiden räknas från den dag kommunen har meddelat på kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet är justerat. När du överklagar ska du skriva vilket beslut du överklagar och vilka omständigheter ditt överklagande grundas på. Din överklagan ska vara skriftlig.

Organ Sammanträdes-datum Anslaget Nedtaget Länk till dokument Övrig information
 • Kultur- och fritidsnämnden 2018-11-12 2018-11-14 2018-12-06 2018-11-12 KFN Proto... 2018-11-12 KFN Protokoll
 • Kommunfullmäktige 2018-11-22 2018-11-12 2018-11-22 Kommunfullmäktige 20... Kungörelse
 • Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2018-11-08 2018-11-09 2018-11-30 Arbetsmarknads- och ... Övrig information här...
 • Valnämnden 2018-11-06 2018-11-07 2018-11-28 Valnämnden 2018-11-0... Anslag
 • Socialnämnden 2018-10-30 2018-11-07 2018-11-29 Socialnämnden 2018-1... Anslag Protokoll
 • Kommunstyrelsen 2018-10-26 2018-11-07 2018-11-30 Kommunstyrelsen 2018... Anslagsbevis
 • Valnämnden 2018-11-06 2018-11-06 2018-11-13 Valnämnden 2018-11-0... Kallelse
 • Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-23 2018-10-31 2018-11-16 Samhällsbyggnadsnämn... Anslagsbevis - Protokoll samhällsbyggnadsnämnden
 • Vård- och omsorgsnämnden 2018-10-15 2018-11-01 2018-11-23 2018-10-15 Vård- och... Anslagsbevis
 • Kommunfullmäktige 2018-10-25 2018-10-31 2018-11-21 Kommunfullmäktige 20... Anslag
 • Kommunfullmäktige 2018-10-25 2018-10-26 2018-11-16 § 200 Revidering av ... Anslagsbevis § 200
 • Kommunfullmäktige 2018-10-25 2018-10-26 2018-11-16 § 186 Inkallelse för... Anslagsbevis § 186
 • Kommunfullmäktige 2018-10-25 2018-10-26 2018-11-16 § 185 Val av kommuns... Anslagsbevis § 185
 • Kommunfullmäktige 2018-10-25 2018-10-26 2018-11-16 § 182 Val av kommunf... Anslagsbevis § 182
 • Kommunstyrelsen 2018-10-26 2018-10-26 2018-11-19 Kommunstyrelsen 2018... Anslagsbevis, § 223
Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2018
Kommun & politik